Welcome to Kokusai street!
Powerful eisa! eisa! eisa!

Let's go to Naha Kokusai-dori street!

Foods
Exchange

You can enjoy more using Smile Tag.

smiletag

Enjoy a new style of shopping conveniently by using Smile Tag along Kokusai Street in Okinawa.

For detail