Welcome to Kokusai street!
Powerful eisa! eisa! eisa!

Let's go to Naha Kokusai-dori street!

Foods
Exchange
ATM

You can enjoy more using Smile Tag.

smiletag

Enjoy a new style of shopping conveniently by using Smile Tag along Kokusai Street in Okinawa.

For detail

Eating tour Map

 1. Kencho-mae Area
 2. Chuo-dori Area
 3. O-dori Area
 4. Saionbashi Area

Shopping Map

 1. Kencho-mae Area
 2. Chuo-dori Area
 3. O-dori Area
 4. Saionbashi Area

Activity. Map

 1. Kencho-mae Area
 2. Chuo-dori Area
 3. O-dori Area
 4. Saionbashi Area