Welcome to Kokusai street!
Powerful eisa! eisa! eisa!

Let's go to Naha Kokusai-dori street!

Foods
Exchange
ATM